Verzekering

De vereniging en haar vrijwilligers doen er alles aan om de beoefening van de hockeysport naast leuk ook zo veilig mogelijk aan te bieden. Helaas is het zo dat, net zoals bij iedere sport, blessures mogelijk zijn en dat ook een ongeluk(je) niet altijd kan worden uitgesloten. Gelukkig bestaat de mogelijkheid een deel van die risico's af te dekken met een verzekering. Net als de andere hockeyclubs is MHCP collectief verzekerd door middel van de Hockeybond. De KNHB sloot voor haar leden (de verenigingen) bij Interpolis twee verzekeringen af:
Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop je een beroep kunt doen (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), de zaak eerst daar moet worden gemeld. Alleen wanneer die polis onverhoopt geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer de verzekerde (de vereniging) wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt deze schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundige behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid. 

Aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering?

Ben je van mening dat jouw eventuele schade onder de hierboven genoemde voorwaarden valt? Dan kan je hieronder kiezen op welke verzekering je de schade wil claimen, vervolgens vul je het formulier in: