Lidmaatschap

Leuk dat je lid wilt worden van Mixed Hockey Club Purmerend! Om je aan te melden als (proef)lid, moet je gebruik maken van het inschrijfformulier.

Trainingen
Elk team, traint twee maal per week. Trainingen worden gegeven door ervaren trainers. Meer informatie over het trainingsschema vind je hier. Als jij bent aangemeld als (proef)lid ontvang je zo snel mogelijk een mail waarin informatie staat over wanneer je wordt verwacht op de training(en).

Contributie
Voor het betalen van de contributie ontvang je een factuur. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en kan naar wens in één keer of termijnen worden voldaan. Indien betaling in termijn gewenst is dan verzoeken we je contact op te nemen met de penningmeester. Bij betaling in termijnen is het afgeven van een automatische incasso machtiging verplicht.

Opzeggen
Voor 1 mei dien je je lidmaatschap op te zeggen door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie onder vermelding van je naam, team en eventueel de reden van opzegging. Bij opzeggingen wordt het huishoudelijk reglement gehanteerd.