Arbitrage


Het hockeyseizoen 2017-2018 gaat komend weekend weer starten.

U zult weer vaak langs de lijn te vinden zijn om uw zoon of dochter en zijn/haar team aan te moedigen. Of misschien bent u zelfs actief in het veld als spelbegeleider bij een jongste jeugdteam. In ieder geval staat u na afloop van de wedstrijd vast klaar om

om samen winst te vieren, verlies te relativeren en om positieve feedback en tips voor de volgende keer te geven.

Als betrokken ouder zult u ervaren, dat de jeugdwedstrijden (8- en 11-tallen) op zaterdag over het algemeen worden gefloten door jeugdleden vanaf 15 jaar.

Na het behalen van het scheidsrechtersexamen worden zij door de club ingezet om zelfstandig wedstrijden te fluiten. Dat is niet altijd even makkelijk, zult u wel begrijpen.

Een 15-jarige mist vaak niet alleen de ervaring maar ook een natuurlijk overwicht en zelfverzekerdheid die minstens zo belangrijk zijn om standvastig te kunnen fluiten bij overtredingen begaan in het veld. Helaas krijgen zij regelmatig te maken met zowel protest vanuit het spelersveld als negatieve feedback van volwassen begeleiders en publiek.

Hoe fijn zou het dan ook zijn voor onze fluitende jeugd – lees: "uw kind” - als zij zich gesteund weten door een meefluitende ouder. Eigen hockeyervaring is daarbij niet nodig, kennis van de spelregels wel.

MHCP biedt u daarom de mogelijkheid om mee te doen met de opleiding tot clubscheidsrechter. Deze bestaat uit een online-cursus van de hockeybond met aanvullend 2 cursusavonden op de club. De opleiding wordt afgesloten met een multiple choice-examen, afgenomen door een KNHB-examinator hier op de club.

Aanmelden kan via [email protected] door opgave van uw voorletters, achternaam, geboortedatum, adresgegevens en mailadres.

U ontvangt dan per mail een bevestiging en een link via Drillster naar de online leeromgeving en kunt meteen starten met e-learning.

Op woensdag 27 september en op woensdag 11 oktober a.s. vinden de aanvullende cursusavonden weer plaats vanaf 19.30 uur in het clubhuis. Het scheidsrechtersexamen zal op woensdag 18 oktober plaatsvinden. Over de aanvangsttijd hiervan wordt u later geïnformeerd.

Bent u al in het bezit van een scheidsrechterspas en wilt u af en toe een wedstrijd meefluiten, dan kunt u zich uiteraard ook op bovengenoemd mailadres aanmelden. 


Wat is het VAP?
VAP staat voor Verenigings Arbitrage Plan. In dat VAP gaat MHCP op hoofdlijnen vastleggen hoe de arbitrage binnen MHCP geregeld gaat worden. Natuurlijk is er nu ook al veel geregeld, het gebeurt maar zelden dat er een wedstrijd in de problemen komt omdat er geen scheidsrechter aanwezig is, maar het kan altijd beter.

Waarom komt er een VAP?
Het bestuur van MHCP wil de kwaliteit van de arbitrage zodanig verbeteren dat fluiten zo leuk wordt dat het niet meer als een verplichting wordt gezien, maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van een vereniging waar je ook plezier aan kunt beleven. Ook de KNHB vindt zo’n plan belangrijk en heeft alle hockeyverenigingen verplicht om een VAP op te stellen

Wat staat er in het VAP?
Het VAP legt op hoofdlijnen vast hoe de arbitrage geregeld zal gaan worden. Dat gaat over:
- Opleiden van scheidsrechters
- Begeleiden van scheidsrechters
- Aanwijzen van scheidsrechters
Daarnaast zijn ook de sancties genoemd die betrekking hebben op het niet volgen van de opleiding of het niet op komen dagen bij een fluitbeurt.

Wat is er nieuw in het VAP?
Nieuw is dat MHCP:
- Scheidsrechters alleen laat fluiten op de dag dat zij zelf spelen
- Ouders wil gaan benaderen en opleiden die de wedstrijd van hun kind willen fluiten
- De begeleiding van beginnende en ervaren scheidsrechters meer aandacht gaat geven
- De scheidsrechters gaat beoordelen op hun niveau
- Bij de toewijzing van wedstrijden meer aandacht gaat geven aan de capaciteiten van de
scheidsrechters zodat iedere scheidsrechter op zijn niveau, en dus met plezier, fluit
- De ambitie heeft om ook de opleiding tot CS+ (clubscheidsrechters met een aanvullende opleiding) te faciliteren zodat ook de wedstrijden van de teams die in een hogere competitie spelen goede scheidsrechters krijgen.

Wanneer is het VAP klaar?
Het is de bedoeling om het VAP ter goedkeuring aan de komende Algemene ledenvergadering voor te leggen.

Wat moet er daarna nog gebeuren?
Het meeste!
Alle bestaande en nieuwe regels moeten goed worden vastgelegd zodat iedereen weet hoe alles rondom de arbitrage precies geregeld is. Verder zullen er ouders van junioren persoonlijk benaderd worden met de vraag of zij wedstrijden van hun kind willen fluiten en een opleiding tot clubscheidsrechter willen volgen. Tenslotte moete de opleidingen van de nieuwe scheidsrechters (junioren en ouders) gerealiseerd
worden en begeleiders en beoordelaars van scheidsrechters worden aangezocht en opgeleid en de aanwijzing van scheidsrechters meer gebaseerd worden op hun individuele capaciteiten. Daar is nu al een bescheiden begin mee gemaakt.

Wie voeren dit allemaal uit?
Bij MHCP bestaat een arbitragecommissie met vijf leden (Nathalie van Belzen, Martine Kaptein, Martijn Schuuring, Tanja van Nieuwenhuizen en
Raymond Vlaar). Zij trekken de kar, samen met een klein aantal vrijwilligers.

Kan ik mij al ergens voor aanmelden?
Ja dat kan.
Alle hulp bij het realiseren van dit ambitieuze programma is welkom, bijvoorbeeld ouders die als coach van een team andere ouders willen benaderen om scheidsrechter te worden, maar natuurlijk ook ouders die zich zelf ongevraagd aanbieden als scheidsrechter omdat zij het als een leuke uitdaging zien om samen met hun kind vorderingen te maken in het hockey. Nathalie van Belzen, Martine Kaptein, Martijn Schuuring, Tanja van Nieuwenhuizen of Raymond Vlaar , horen graag van je!