Notulen ALV

16-5 Nieuws
Afgelopen donderdag was de algemene ledenvergadering. Wij willen de leden bedanken voor hun aanwezigheid.

Visie Bestuur 2022-2023:
 • Doorstroom A-jeugd naar senioren.
 • Betrokkenheid teams vergroten binnen de club. Dit geldt zowel voor de jongste jeugd, jeugd en senioren.
 • Organiseren van activiteiten voor 2022-2023
 • Aanpassen van selectiebeleid jeugdleden
 • Verduurzamen van de club (ledverlichting)
MHCP neemt na 5 jaar afscheid van meerdere bestuursleden. Per 1 juli zullen Marcel van den Dobbelsteen (secretariaat) Paula de Groot en Inge Verweij (penningmeester) en Vincent Heuvelsland (hockeyzaken) hun vrijwilligersfunctie overdragen.

Bob Bokern zijn functie binnen algemene zaken is ingevuld door Maxime Peters en Julia Marijnen. Per direct zal Femke van der Veen de functie binnen het secretariaat van Marcel overnemen.

Voor de functie penningmeester is er tot op heden nog geen aanmelding geweest. Dit betekent dat de belangrijkste functie binnen de club nog steeds niet is ingevuld. De functie van de penningmeester kan ook worden opgesplitst in: contributie, betalingen, sponsors en evt mail. Zo zou de functie door meerdere vrijwilligers ingevuld kunnen worden. Voorstel is om evt een commissie financiën te maken.

Mochten de functies van penningmeester en hockeyzaken (indelen trainers en communicatie) niet worden ingevuld zal de club genoodzaakt zijn om (betaalde) krachten van buiten de club in te zetten. Hier zal een financiele vergoeding tegenover moeten staan en dit zal dan verhaald kunnen worden bij de leden middels een verhoging van de contributie (ong 20 euro per lid) of eventueel het inzetten van een vrijwilligersbijdrage.

Een vrijwilligersbijdrage houdt in dat alle leden een extra bijdrage zullen betalen tenzij ze een vrijwilligersfunctie bekleden. Piket, bardienst en het rijden van het team valt niet onder een vrijwilligersfunctie.

Deze mogelijkheden zullen de komende periode verder worden uitgewerkt en bij de volgende ALV worden gepresenteerd. Wij hopen als vereniging nog steeds dat de functies worden ingevuld door enthousiaste vrijwilligers binnen de club.

Voor vragen over de functie kunt u mailen naar [email protected]of [email protected]

Contributie:
De contributioe zal aankomend seizoen met 2,7 procent worden verhoogd.

Begroting:
2020 – 2021
positief resultaat behaald door subsidies. Nog afwachten hoeveel we zullen moeten terugbetalen.

2022-2023
contributie verhoogd met 2,7%
Energie-kosten verhoogd
Trainers kosten verhoogd
Accountantskosten (zonder penningmeester)

De begroting is terug te vinden na het inloggen op de website van mhcp => documenten =>bestuur

Vrijwilligers:
De vrijwilligerscommissie heeft 3 dagen een vrijwilligersmarkt georganiseerd.

Conclusie:
 • Relatief veel interesse
 • Ingevulde vacatures: commissievoor de jeugdevenementen, wedstrijdsecretariaat en secretariaat
 • Nog veel openstaande vacatures
 • Bestuursfuncties (Penningmeester/Hockeyzaken) geen aanmeldingen
Oplossingen:
 • We zullen de vacatures ook gaan delen middels flyers om zo meer (ouders van) leden te bereiken. Opvallend is dat de mail en nieuwsbrief weinig wordt gelezen.
 • Bij aanmelden van nieuwe leden moeten er vrijwilligersfuncties worden ingevuld. Als club zullen wij hier actiever mee om moeten gaan.
Begeleiders commissie:
Bij de start van het nieuwe seizoen zal er weer extra aandacht zijn voor de invulling van de functies en organisatie binnen een team. Er komen steeds minder ouders opdagen voor hun taak van piket en bardienst. Ouders zijn minder betrokken bij het team van hun kind. Wij als club realiseren ons dat de betrokkenheid van ouders mede door corona is verminderd.

Er was veel interactie met de aanwezige leden wat heeft geleid tot nieuwe ideeën. Mochten er leden zijn die ideeën, vragen, opmerkingen of verbeteringen hebben horen wij het als bestuur graag. Dit kan via de mail [email protected] maar natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken.

De vergadering is afgesloten met een drankje.

Sportieve groet,
Tiago, Isabelle, Femke, Paula, Inge, Pjotr, Vincent, Maxime en Julia
 
16-5-2022 Algemeen