Agenda ledenvergadering

5-3 Agenda buitengewone ledenvergadering 10 maart 2020

  • 19:30 inloop met koffie en thee.
  • 20:00 welkom heten door de voorzitter 
  • Wat is er tot op heden gedaan
  • Uitleg financiering Maarten Breman (Stichting Waarborgfonds Sport)
  • Tijdsplanning
  • Stemming

Alle beschikbare stukken zijn inzichtelijk op de website na inlog met uw lidnummer en wachtwoord; club => documenten => bestuur.


Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Bij afwezigheid kunt u een medelid machtigen uw stem uit te brengen.


Vriendelijke groet en tot dinsdag,


Vincent, Marcel, Isabelle, Paula, Inge, Pjotr, Vincent, Bob en Aaron.
 
5-3-2020 Bestuur