Buitengewone ledenvergadering

29-2 Nieuws
Ter herinnering:

Beste Leden,

Bij de vorige ledenvergadering hebben de leden toestemming gegeven om de mogelijkheden van de bouw van de nieuwe kleedkamers, verbouwen van het huidige clubhuis en opknappen van de huidige kleedkamers te onderzoeken.

Wat is tot heden gerealiseerd/gedaan:
  • De gemeentelijke bijdrage is gestort
  • Gesprekken met Waarborgfonds Sport hebben plaatsgevonden en afgerond met een positief advies over de financiĆ«le haalbaarheid van de (ver-)bouw.
  • De aanvraag van de BOSA subsidie is ingediend en goedgekeurd.
  • Lening bij de bank is aangevraagd.
  • Jaarcijfers zijn afgerond.
Kortom alle gegevens zijn binnen en met een akkoord van de leden kunnen we de opdracht tot (ver-)bouw geven. Een exacte planning hiervan volgt nog.

Op de website via Club => Documenten => Bestuur, kunt u de stukken inzien. U dient hiervoor eerst in te loggen met uw lidnummer.

Dinsdag 10 maart 2020 om 20:00 zal de (buitengewone) ALV plaatsvinden.
( inloop vanaf 19:30 )

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!! Bij afwezigheid kunt u een medelid machtigen uw stem uit te brengen.

 
29-2-2020 Algemeen