Bedrijventerrein de Koog

27-9 Nieuws

De Koog is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. De gemeente ziet mogelijkheden om het bedrijventerrein op de Koog om te vormen naar een werk-woongebied. Ook voor MHCP zal dit gevolgen hebben. Het bestuur zal dan ook de ontwikkelingen volgen en waar nodig onze stem laten horen.

Gebiedsvisie

Op dit moment zijn ze bezig met een gebiedsvisie. Een gebiedsvisie schetst een toekomstperspectief voor het oudste bedrijventerrein van Purmerend. Het geeft de kaders en kansen waarbinnen een ontwikkeling kan plaatsvinden. Doel is om de visie eind november van dit jaar aan te bieden aan het college voor akkoord en in het eerste kwartaal van 2023 ter vaststelling in de raad. Bij het opstellen van de visie betrekt de gemeente belanghebbende partijen, zoals de ondernemers, eigenaren, omwonenden en woningbouwcorporaties.

Agenda 2022

·       Begin oktober is er een meningsvormend gesprek met de raad

·       Eind november volgt de besluitvorming door het college van B en W

·       Begin 2023 is de besluitvorming door de raad

 

We zullen de ontwikkelingen volgen en zodra er nieuws te melden is dan hoort u van ons.

 
27-9-2022 Algemeen