ALV 12 mei

10-5 Nieuws
Donderdag 12-05-2022 algemene ledenvergadering!!

Vanaf 19:45 staan de deuren van het clubhuis open en om 20:00 zullen wij starten met de vergadering. 

Agenda:

-Welkomswoord door de voorzitter
-Visie Bestuur 2022-2023
-Jaarrekening
-Begroting
-Vacatures
-Vrijwilligersbijdrage
-Vragen

We zullen vooral stilstaan bij de openstaande vacatures voor de vrijwilligersfuncties. Zonder vrijwilligers kan een club niet bestaan. Dit geldt ook voor MHCP. 
We zullen als club moeten kijken hoe we hiermee om moeten gaan en hoe we de eventule gemaakte kosten (bv accountant in plaats van penningmeester) kunnen verhalen bij de leden.

Uw aanwezigheid tijdens de ALV stellen wij op prijs zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Tot donderdag.

Sportieve groeten van het bestuur MHCP
 
10-5-2022 Bestuur