Van het bestuur: selecties en teamindelingen van de jeugd

23-5 Nieuws De selecties voor de meisjeselftallen van volgend seizoen zijn in volle
gang. Spannende tijden, want natuurlijk willen de meisjes die meedoen het
liefst in een selectieteam spelen. In opperste concentratie en met strakke
koppies doen de speelsters, in hun (soms veel te grote) hesjes, hun uiterste
best tijdens de selectietrainingen. Oefeningen en partijtjes staan op het
programma en iedereen wordt gade geslagen door de toekomstige coaches en
trainers, onder begeleiding van de WerkGroep TalentOntwikkeling (WGTO). De
WGTO valt onder de Technische Commissie (TC) en is verantwoordelijk voor het
selectiebeleid, de selectietrainingen en de indeling van de selectieteams.
De TC is verantwoordelijk voor de indeling van de breedteteams.

Hockeykwaliteit, maar ook inzet en motivatie

De selectietrainingen zijn belangrijk maar gelukkig is het geen
momentopname. Gedurende het seizoen worden speelsters door hun trainers en
coaches beoordeeld tijdens trainingen en wedstrijden. Naast hockeykwaliteit
wordt er ook gekeken naar inzet (o.a. trainingsopkomst) en motivatie.

Niet elke speelster is een nieuwe Ellen Hoog of Naomi van As

Plezier in hockey staat bovenaan, dus discussie over breedteteams waar
kinderen niet bij vriendjes/vriendinnetjes zitten is terecht en goed. Maar
discussie over de selecties is vaak wat anders. Ouders kijken altijd met een
gekleurde bril naar hun eigen kind en zien een nieuwe Ellen Hoog of Naomi
van As in hun eigen kroost. Hoe graag we hierin mee zouden willen gaan, is
dat niet altijd zo. Vervelend, maar we hebben genoeg trainers die goed
kunnen beoordelen wat iemand haar hockeykwaliteiten zijn.

Ouders: heb vertrouwen in de WGTO en TC want het is een hele puzzel

Als bestuur vragen we dan ook aan alle ouders: heb vertrouwen in alle mensen
van de commissies die de teams samenstellen. Ze doen dit objectief en naar
eer en geweten. De selecties en teamindelingen zijn elk jaar weer een hele
puzzel waar heel veel tijd in gestoken wordt. Er is uiteraard altijd ruimte
voor vragen en opmerkingen, maar houdt rekening met bovenstaand verhaal en
bedenk dat e-mailen met een vraag een vrijwilliger heel specifiek voor jou
aan het werk zet. Misschien is het antwoord ook ergens anders te vinden, op
de website, in een (ongelezen) nieuwsbrief of e-mail. Want MHCP is een
vereniging die draait op vrijwilligers. Dat zijn dus gewone leden en ouders
die in hun vrije tijd proberen alles zo goed mogelijk te regelen voor de
club. Zij worden daar niet voor betaald en hebben zelf ook een gezin, werk,
hobbies en andere bezigheden.

Ga bij vragen over de selecties en teamindelingen niet bellen naar trainers,
coaches, commissieleden of bestuursleden maar stuur een e-mail naar de WGTO
(selectieteams) of TC (breedteteams).

De WGTO en TC proberen alle e-mails binnen 1 week te beantwoorden. Houd
a.u.b. de toon van e-mails wel zakelijk en respectvol anders worden ze niet
in behandeling genomen.

Het bestuur,

Vincent Thijssen - voorzitter

Isabelle Vreeling

Marcel van den Dobbelsteen

Inge Verweij-Molkenboer

Paula de Groot

Bob Bokern

Aaron Musch

Vincent Heuvelsland

Pjotr Musch
 
23-5-2021 Bestuur