ALV Verbouwing clubhuis

5-4 Nieuws

Hierbij willen wij, het bestuur van MHCP, alle leden van harte uitnodigen voor de algemene leden vergadering van woensdag 22-05-2019.

Vanaf 19:30 is het clubhuis open en staat de koffie klaar.

Hierbij de voorlopige agenda.

 

  • Bespreken van de begroting 2019/2020
  • Jaarstukken        
  • Bouwplannen uitbouw clubhuis (stemmen)
  • Aanpassen statuten (stemmen)
  • Regels contributie
  • Openstaande vacatures   

 

De benodigde stukken zijn te vinden op de website onder kopje "de club"/ "over mhcp”.

 

Voor de bouwplannen en aanpassing van de statuten hebben wij uw stem nodig. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Bij afwezigheid kunt u een medelid machtigen uw stem uit te brengen.


 
5-4-2019 Bestuur