Vacatures

Hockey Zaken Technische commissie  Lijncoördinator Senioren

Omschrijving Indelen Senioren in een team
Profiel Als jeugdcoördinator maak je deel uit van de Technische Commissie, met als doel de overgang jeugd-senioren te begeleiden en nieuwe seniorenleden wegwijs te maken. Tevens ben je contactpersoon voor de aanvoerders van senioren teams. Deze TC bestaat uit:
● Jeugdcoördinator AB-jeugd
● Jeugdcoördinator CD-jeugd
● Jeugdcoördinator EF-jeugd
● Jeugdcoördinator Funkey
● Seniorencoördinator
● De voorzitter Technische Commissie.
● WGTO
● Algemene leden Technische Commissie

Daarnaast werk je samen met de ledenadministratie. Er is nauwe communicatie tussen de AB coördinator en de seniorencoördinator. Er is ongeveer één keer in de twee maanden een vergadering met de commissieleden. De Seniorencoördinator hoeft hier niet altijd bij aanwezig te zijn, maar bij vragen of problemen kan dit wel. Dit duurt ongeveer 1 tot max 1,5 uur. De seniorencoördinator deelt leden in een team in, brengt de aanvoerder en/of trainer op de hoogte waarna het lid met het team mag meespelen als er al ervaring is, of na 3 maanden training. Er zal per week ongeveer 0 tot 30 minuten nodig zijn om het systeem te checken voor updates, en eventuele nieuwe leden per mail te benaderen.

De meeste tijd is nodig rond de lentecompetitie en het einde van het seizoen als er nieuwe seniorenteams geformeerd moeten worden, of als er jeugdleden bij bestaande seniorenteams doorstromen. Dan is het vaak prettig om een avond te organiseren voor de 2e jaars A-jeugd en de aanvoerders van de seniorenteams om de verschillen tussen jeugd en senioren te bespreken, maar ook te kijken in welke teams de leden passen en voorkeuren te bespreken. De ervaring leert dat twee avonden aan het eind van het seizoen samen met AB coördinator voldoende is.

Je kan door iemand ingewerkt worden!
Aantal uren 1
 
Heb je vragen of wil je de functie graag hebben mail dan naar [email protected]
 
Terug naar vorige pagina