Contributie

 
Categorie
 
 
Contributie
 
Senioren 1e lijn teams 352,=
Senioren 2e lijn teams 262,=
Junioren AB 282,=
Junioren CD 256,=
Junioren E 215,=
Junioren F 190,=
FunKey (4-5jr) 115,=
Trimhockey* 215,=
Trainend lid* 215,=
Niet-spelend lid** 55,=

* Trim- of trainendleden zijn niet gerechtigd gedurende het seizoen wedstrijden te spelen.
** Niet-spelende leden zijn niet gerechtigd om wedstrijden te spelen en/of te trainen.

Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal uiterlijk eind oktober van het lopende seizoen plaatsvinden.

Wanneer de contributie op 30 november van het lopende seizoen, na een ontvangen herinnering, nog niet door de club kon worden geïnd, is de club gerechtigd een boete op te leggen van respectievelijk € 25. Tevens wordt daarna de inning in handen gegeven van een incassobureau, waarbij de inningskosten worden doorberekend aan het betreffende lid. Tenzij het lid met instemming van de penningmeester een betalingsregeling heeft getroffen. Het lid kan hiertoe een verzoek indienen bij de penningmeester


 
Inschrijfgeld
 
Inschrijfgeld senioren 30,=
Inschrijfgeld junioren 30,=

Nieuwe leden betalen eenmalig € 30 inschrijfkosten. Ook als je opzegt voor 1 mei, maar meld je je toch weer aan voor het nieuwe seizoen, dan betaal je € 30 inschrijfkosten.


 
Toeslag
 
Trainerstoeslag 55,=

Teams met een betaalde trainer-coach betalen een extra bedrag naast de basiscontributie: de trainerstoeslag.

 
Toeslag
 
Zaalhockey ABCD (1x per week training) 50,=
Zaalhockey ABCD (2x per week training) 70,=
Zaalhockey E8 jongste jeugd 50,=
Zaalhockey F en E6 jongste jeugd (geen competitie) 10,=

LET OP: Bovenstaande toeslagen zijn ter indicatie, de hoogte van de toeslagen wordt per jaar bepaald.

Het is het clubbeleid dat al onze jeugdteams vanaf de achttallen deelnemen aan de zaalhockeycompetitie. Zaalhockey is superleuk en goed voor de ontwikkeling van onze speelster/spelers, tevens hebben we hierdoor geen last van het winterweer.


Het seizoen wordt gerekend over de periode van 1 september t/m 30 juni (10 maanden). Als iemand na de eerste facturatieronde lid wordt, dan vindt voor elke maand dat men later lid is geworden,een korting plaats van 1/10 op de bedragen in bovenstaande tabel.
Voorbeeld: lid geworden op 8 december, dan bedraagt de korting 3/10 van het jaarbedrag.

Voor jeugdleden met een laag gezinsinkomen of financiële problemen is er de jeugsportregeling die een deel van de contributie kan vergoeden. Kijk op www.jeugdsportfonds.nl voor meer informatie.

Jaarlijks wordt de contributie door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.
Vragen over de ontvangen facturen kunt u hier naartoe sturen.