Inschrijfformulier


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
 
Contact info
  MHCP gebruikt e-mail als primaire communicatiewijze. Het is daarom van belang dat de correcte gegevens bij de vereniging bekend zijn. Leden zijn hier ten alle tijden zélf voor verantwoordelijk! Problemen met bijvoorbeeld facturatie die een direct gevolg zijn van onjuiste contactgegevens in het ledensysteem, zullen niet aan de vereniging ten laste komen.

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Inzet voor de vereniging
  Bij een vereniging zijn altijd vrijwilligers nodig. Er zijn grote en kleine taken, maar vele handen maken licht werk. Bij MHCP zijn een aantal taken verplicht: rijden naar uitwedstrijden en in elk geval één bardienst per kind op zaterdag. Daarnaast zouden wij het zeer op prijs stellen als u zou willen aangeven welke bijdrage u kunt leveren.

 
   
   
Lidmaatschap/Financieel
  Voor een actueel overzicht m.b.t. de kosten van de verschillende soorten lidmaatschap; http://mhcp.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=lidmaatschap_contributie Indeling op leeftijd wordt door de ledenadministratie automatisch gedaan. Let op!: proeflidmaatschap is niet definitief! Als het aspirant lid na de drie vrijblijvende trainingen een beslissing genomen heeft of het wel of niet definitief lid wil worden, dient de ledenadministratie hiervan op de hoogte te worden gebracht.

 
   
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.