Inschrijfformulier


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
 
Contact info
  MHCP gebruikt e-mail als primaire communicatiewijze. Het is daarom van belang dat de correcte gegevens bij de vereniging bekend zijn. Leden zijn hier ten alle tijden zélf voor verantwoordelijk! Problemen met bijvoorbeeld facturatie die een direct gevolg zijn van onjuiste contactgegevens in het ledensysteem, zullen niet aan de vereniging ten laste komen.

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Inzet voor de vereniging
  Bij een vereniging zijn altijd vrijwilligers nodig. Er zijn grote en kleine taken, maar vele handen maken licht werk. Bij MHCP zijn een aantal taken verplicht: rijden naar uitwedstrijden en in elk geval één bardienst per kind op zaterdag. Daarnaast zouden wij het zeer op prijs stellen als u zou willen aangeven welke bijdrage u kunt leveren.

 
   
   
Lidmaatschap/Financieel
  Voor een actueel overzicht m.b.t. de kosten van de verschillende soorten lidmaatschap; http://mhcp.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=lidmaatschap_contributie Indeling op leeftijd wordt door de ledenadministratie automatisch gedaan. Let op!: proeflidmaatschap is niet definitief! Als het aspirant lid na de drie vrijblijvende trainingen een beslissing genomen heeft of het wel of niet definitief lid wil worden, dient de ledenadministratie hiervan op de hoogte te worden gebracht.

 
   
   
 
   
 
   
Overige informatie